Jak funguje macro v emailech

1. {%firstname% } – zobrazí křestní jméno uživatele

2. {%email% } – zobrazí e-mailovou adresu uživatele

3. {%DateTime.Now.DayOfWeek% } – zobrazí název dne v týdnu

4. {%DateTime.Now.Year% } – zobrazí rok

5. {%IfEmpty(firstname,"klient",firstname)% } – zkontroluje, zda je křestní jméno uživatele vyplněno, nebo zda je prázdné. Pokud je prázdné, zobrazí namísto něj slovo „klient“. V opačném případě zobrazí křestní jméno uživatele. Uvedené macro má tyto 3 parametry:

• První parametr – definuje co má být zkontrolováno, zda není prázdné. V našem případě se jedná o křestní jméno (first name).

• Druhý parametr – definuje text, který má být zobrazen v případě, že políčko je prázdné. V našem případě se jedná o text „klient“.

• Třetí parametr – definuje co má být zobrazeno, pokud políčko prázdné není. V našem případě se jedná o klientovo křestní jméno (first name). 

15

Kentico projektů

5

Let zkušeností k Kenticem

14

Klientů

1825

Dní